Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

01. Tvorac i Njegovo stvaranje

1.lekcija Subota, 1. travnja 2017.

Stvoritelj i Njegovo stvorenje

„I reče Bog: Načinimo čovjeka na svoju sliku, nama slična, da bude gospodar ribama morskim i pticama nebeskim i stoci i svoj zemlji i svim gmazovima što gmižu po zemlji.“ Postanak 1:26.

„Pošto je stvorena Zemlja sa svim obiljem životinjskog i biljnog svijeta, izveden je na pozornicu čovjek – kruna Božjeg stvaranja, biće kojem je zemlja sa svim svojim sjajem i bila namijenjena.“ – Patrijarsi i proroci, str. 44.

Pročitati: Patrijarsi i proroci, str. 33–51.
Nedjelja 26. ožujka
1. RADOST STVARANJA
a. Kako Biblija opisuje sve što je Bog stvorio? Postanak 1:31.
„Kad je Zemlja izašla iz ruke svoga Stvoritelja, bila je savršeno lijepa. Površina joj je bila išarana gorjem, (...) divnim rijekama i lijepim jezerima (...) Gdje god bi se pogled zaustavio, divno grmlje i ljupko cvijeće dočekivali su ga s pozdravom (...) Cijela slika Zemlje nadilazila je po ljepoti svaki i najljepše uređeni park. Vojske anđela su s ushićenjem promatrale ovaj prizor i radovale se divnom Božjem djelu.“ – Patrijarsi i proroci, str. 44.
b. Što nas treba navesti da slavimo Boga? Psalam 139:14.
„Stvarni dokaz o živom Bogu nije samo u teoriji, nego u uvjerenju koje je Bog zapisao u našem srcu i obasjao i objasnio svojom Riječju. On se nalazi u živoj sili svojih stvorenih djela, ako se gledaju očima koje je prosvijetlio Sveti Duh.“ – Svjedočanstva, sv. 8, str. 351.
Ponedjeljak 27. ožujka
2. SVRHA NAŠEG SVIJETA
a. Što Biblija uči o podrijetlu svega stvorenog? Postanak 2:4; Kološanima 1:16.
„Gospodar svemira u svom dobrotvornom poduhvatu nije bio sam. On je imao Suradnika koji je mogao pravilno shvatiti Njegove namjere i zajedno se s Njim radovati što su stvorena bića učinjena sretnima (...)
Otac je djelovao preko Krista i kad je stvarao nebeska bića.“ – Patrijarsi i proroci, str. 34.
„Bog je rekao, i Njegovom je riječju stvoren ovaj materijalni svijet. Božje stvaranje riznica je dobara spremnih da za Njega odmah posluže za ono što Mu je ugodno.“ – Lift Him Up, str. 66.
b. S kojom namjerom je Bog stvorio svijet? Izaija 45:18; Otkrivenje 4:11.
„Bog je stvorio Zemlju da bude prebivalište svetih, sretnih bića. Ovaj cilj ostvarit će se kada obnovljena silom Božjom i oslobođena grijeha i jada ona postane vječni dom spašenih.“ – The Adventist Home, str. 540.
c. Kako su Adam i Eva stvoreni i kakav je plan Bog imao za njih? Postanak 1:26; Psalam 8:5,6.
„Stvoreni da budu ‚obličje i slava Božja‘ (1. Korinćanima 11:7), Adam i Eva primili su darove dostojne svog visokog određenja. Skladni i proporcionalni po obliku, pravilnih i lijepih crta lica, pojave koja je odisala zdravljem i zračila radošću i nadom, oni su svojom vanjštinom bili slični liku svog Stvoritelja. Ova sličnost nije se otkrivala samo u njihovoj fizičkoj prirodi. Svaka njihova duhovna i duševna sposobnost odražavala je Stvoriteljevu slavu. Obdareni visokim duševnim i duhovnim darovima, Adam i Eva bili su stvoreni ‚samo malo manji od anđela‘ (Hebrejima 2:7), kako bi mogli zapažati ne samo čudesa vidljivog svemira već i shvaćati svoje moralne odgovornosti i obaveze.“ – Odgoj, str. 20.
Utorak 28. ožujka
3. JAHVE, ISTINITI I ŽIVI BOG
a. Kako se Gospod, istiniti Bog, razlikuje od ostalih bogova? Jeremija 10:11,12.
„Na svakom listu šume i kamenu planine, na svakoj blistavoj zvijezdi, na zemlji, u zraku i na nebeskom svodu, za njih je bilo ispisano ime Božje. Poredak i sklad svega stvorenog govorili su im o beskonačnoj mudrosti i sili.“ – Patrijarsi i proroci, str. 51.
b. Zašto je Bog, iznad svega ostalog, dostojan naše potpune poslušnosti i poštovanja? Izaija 42:5; 45:5; Psalam 139:13,15,16.
„Vječni, živi i nedokučivi Jahve koji nema ni početka ni kraja, koji nije neko stvoreno biće, jedini je Izvor života i Stvoritelj svega stvorenog, Onaj koji sve održava – i samo se Njemu treba klanjati i obožavati Ga. Ljudima je zabranjeno bilo kome ili bilo čemu drugom dati prvo mjesto u svojoj naklonosti ili službi. Ako cijenimo i volimo bilo što drugo što na neki način vodi smanjivanju naše ljubavi prema Bogu ili ide nauštrb službe koju Mu dugujemo, tada već od toga stvaramo sebi drugog boga.“ – Patrijarsi i proroci, str. 305.
c. Što možemo naučiti iz stava koji anđeli imaju prema Bogu? Izaija 6:1-3; Psalam 96:8,4.
„Poniznost i strahopoštovanje trebaju krasiti ponašanje svih koji izlaze pred Boga. U ime Isusovo mi možemo izaći pred Njega s punim povjerenjem, ali Mu se ne smijemo približavati s drskom uobraženošću kao da je On ravan nama. Ima i takvih koji se velikom, svemoćnom i svetom Bogu, koji se nalazi u nedokučivoj svjetlosti obraćaju kao nekome sebi ravnom ili čak nižem od sebe. Ima ih koji se u svom ponašanju u Njegovom domu osjećaju slobodnijima nego što bi se usudili biti u prijemnoj prostoriji nekog zemaljskog vladara. Takvi bi morali imati na umu da se nalaze u prisutnosti Onoga kojem se klanjaju serafini i pred kim anđeli skrivaju svoja lica. Bogu pripada najveće poštovanje i svi koji zaista osjećaju Njegovu prisutnost, ponizno će se pred Njim pokloniti.“ – Patrijarsi i proroci, str. 252.
„Svaki muškarac i žena, istinski Isusov sljedbenik, pokazat će da ljubi Boga iznad svega drugog (...) Mi smo Njegova stvorenja, djelo Njegovih ruku i On s pravom zahtijeva poštovanje, čast i ljubav.“ – The Signs of the Times, March 4, 1897.
Srijeda 29. ožujka
4. BOG KOJI DAJE ŽIVOT
a. Kako je Bog darovao život prvom čovjeku? Postanak 2:7. S obzirom na svoju sposobnost da daje život, kako je Bog opisan? Psalam 36:9.
„Kad je Bog stvorio čovjeka po svome obličju, ljudski oblik bio je savršen u svim svojim pojedinostima, ali nije imao života. Tada je Bog, kao osoba koja postoji sama po sebi, u oblikovano tijelo čovjeka udahnuo dah života i čovjek je postao živo, razumom obdareno biće.“ – Zdravlje i sreća, str. 415.
„Svaki dah, svaki otkucaj srca, aktivnost svakog živca i mišića u ljudskom organizmu predstavljaju neprekidni dokaz o sili uvijek prisutnog Boga.“ – Zdravlje i sreća, str. 417.
b. Što je Abraham vjerovao po pitanju Božje sposobnosti da povrati život? Hebrejima 11:19.
„Kada su (otac i sin) stigli na mjesto koje mu je Bog pokazao, Abraham je podigao oltar i stavio na njega drva, pripremivši sve za žrtvu. Zatim je kazao Izaku da ga po Božjoj zapovijedi treba prinijeti na žrtvu paljenicu. Ponovio mu je obećanje koje mu je Bog nekoliko puta dao, da će preko Izaka od njega nastati veliki narod i da će Bog, iako je izdao zapovijed da ga prinese na žrtvu, ipak preko njega ispuniti svoje obećanje.“ – The Story of Redemption, str. 82.
c. Kako će se ova sila ispoljiti u budućnosti? Rimljanima 8:11; 1 Korinćanima 15:51-54.
„Zemlja se strašno trese dok glas Sina Božjeg poziva usnule svete da izađu iz svojih grobova. Oni se odazivaju pozivu i izlaze zaodjeveni slavom besmrtnosti (...) Tada živi sveti zajedno s uskrslima podižu svoj glas i dugo i zanosno kliču u slavu pobjede. Vjernici čija su tijela položena u grob sa znacima bolesti i smrti, izlaze iz groba u snazi i zdravlju besmrtnosti. Živi sveti preobražavaju se ‚odjednom, u tren oka‘ i zajedno s uskrslima uznose se u zrak, ususret svome Gospodu.“ – Rani spisi, str. 287.
Četvrtak 30. ožujka
5. STVORENI KAO DIO BOŽJE OBITELJI
a. Kako je opisan Adamov odnos s Bogom? Postanak 1:27; Luka 3:38. Kakva je bila njegova priroda prije pada?
„Čovjeku je bilo dodijeljeno da bude slika Božja, i po vanjskom izgledu i po karakteru. Jedino je Krist ‚sjajnost slave‘ (Hebrejima 1:3) bića Očeva, dok je čovjek stvoren prema uzoru Božjeg obličja. Njegova priroda bila je u potpunom skladu s Božjom voljom. Njegov um bio je u stanju shvatiti ono što je božansko. Sklonosti su mu bile čiste; razum je vladao njegovim prohtjevima i strastima. Osjećao je sreću i svetinju u tome što je na sebi nosio Božji lik i potpuno se pokoravao Njegovoj volji.
Kad je izašao iz ruke svoga Stvoritelja, Adam je bio visoka stasa i savršenih proporcija. Lice mu je bilo obliveno rumenilom zdravlja i ozareno svjetlošću života i radosti. Visinom svog rasta daleko je nadilazio ljude koji danas žive na zemlji. Eva je bila nešto niža, ali ipak veličanstveno stasita i vrlo lijepa.“ – Patrijarsi i proroci, str.45.
b. Kakvu slobodu Bog daje svakoj duši? Rimljanima 14:12,5 (posljednji dio).
„Budući da je zakon ljubavi osnova Božje vladavine, sreća svih razumom obdarenih bića ovisi o njihovoj potpunoj suglasnosti s Njegovim velikim načelima pravde. Bog želi da Mu sva Njegova stvorenja služe iz ljubavi – da njihova služba proistječe iz poštovanja prema Njegovom karakteru. Njemu nije po volji iznuđena poslušnost, stoga svima daje slobodu volje kako bi mu mogli služiti dragovoljno.“ – Patrijarsi i proroci, str. 34.
Petak 31. ožujka
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:
1. Kako dublje razumijevanje Boga utječe na naš odnos s Njim?
2. Koja je bila Božja namjera u stvaranju?
3. Kako će nam poslušnost Bogu i Njegovoj volji pomoći da Ga poštujemo?
4. Kako naše samo postojanje ovisi o Jahvi?
5. Zašto nam je Bog podario slobodu izbora u našem odnosu s Njim?