Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

02. Isus Hristos: Naš Uzor

Lekcija 2
Subota, 8. april 2017.


Isus Hristos: Naš Uzor
„Ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih.“ – Jovan 13:15.
„Neizreciva ljubav prema Bogu, revnost za Njegovu slavu i ljubav prema palim ljudima dovele su Isusa na zemlju da strada i umre. To je bila sila koja je upravljala Njegovim životom. On nas poziva da usvojimo to načelo.“ – Želja vekova, 312.


Predlažemo da pročitate: Želja vekova, 51-56, 413-418.
Nedelja, 2. april
1. ISUS KAO ČOVEK
a. Koje kvalitete je Isus ispoljio dok je živeo na zemlji? Filibljanima 2:8; Luka 22:42.
„Nežan, saosećajan, pun saučešća, imajući uvek na umu dobro drugih, On (Hristos) nam je predstavio Božji karakter i bio stalno u službi Boga i čoveka... Kakav je Isus bio kao čovek, Bog želi da budu i Njegovi sledbenici. U Njegovoj snazi, mi treba da živimo neporočnim i plemenitim životom kojim je živeo Spasitelj.“ – Sinovi i kćeri Božje, 19.
b. Na šta je Hristos obraćao najviše pažnje, u svom životu na zemlji? Jovan 17:4; 4:34; Psalam 40:8.
„(Hristos) je podneo sva iskušenja kojima smo mi izloženi. I za sebe nije upotrebio nikakvu silu kojom se mi ne bismo mogli slobodno koristiti. Kao čovek, On je bio izložen iskušenju i savladao ga je snagom koju Mu je dao Bog. On kaže: 'Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj, i zakon je Tvoj meni u srcu' (Psalam 40:8). Čineći dobro i isceljujući one koje je sotona ucvelio, On je jasno pokazao ljudima karakter zakona Božjeg i prirodu svoje službe. Njegov život svedoči o tome da smo i mi u mogućnosti da se pokorimo zakonu Božjem.“ – Želja vekova, 11, 12.
Ponedeljak, 3. april
2. BOG NA PRVOM MESTU
a. Šta treba da bude prioritet u našem životu? Matej 6:33; I Solunjanima 2:11,12.
„Jaram koji nas upreže u službu jeste zakon Božji. Veliki zakon ljubavi otkriven u Edemu, objavljen na Sinaju i u novom zavetu zapisan u srcu jeste ono što ljudske radnike vezuje za volju Božju... 'Ja siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju Oca koji me posla' (Jovan 6:38)...
„(Hristos) nas poziva da prvo tražimo carstvo Božje i Njegovu pravdu, a zatim obećava da će nam se dati sve što nam je potrebno za ovaj život.“ – Želja vekova, 311, 312.
b. Šta nam je potrebno da bismo u potpunosti sledili Boga? Jeremija 29:13; Luka 14:33; Galatima 2:20.
„Tražite Gospoda svim svojim srcem...Željne duše, iskreno plačite za Bogom. Borite se s nebeskim silama sve dok ne postignete pobedu. Stavite celo svoje biće u Gospodnje ruke — dušu, telo i duh i odlučite da ćete biti Njegovo milo, posvećeno oruđe pokretano Njegovom voljom, usmeravano Njegovim umom, nadahnuto Njegovim Duhom.” – Our High Calling, 131.
c. Šta će uslediti kao pozitivan rezultat naše duboke povezanosti sa Bogom i potpunog predanja Njemu? Isaija 26:3; Matej 5:16.
„Oni koji verom drže Hrista za Njegovu reč i poveravaju svoju dušu Njegovom staranju i svoj život Njegovom rukovodstvu naći će mir i spokoj. Kad ih Isus obraduje svojim prisustvom, ništa ih na svetu ne može rastužiti. U savršenom povinovanju je i savršen mir... Može nam naš život izgledati vrlo zamršen, ali ako se poverimo brizi Sveznajućeg, On će urediti život i karakter tako da budu na Njegovu slavu.“ – Želja vekova, 313, 314.
Utorak, 4. april
3. ŽIVOT ODANE SLUŽBE
a. Koja su dva osnovna načela hrišćanstva? Matej 22:36-40. Kako treba da ispoljimo ljubav prema našim bližnjima? Luka 10:29-37.
„U priči o milostivom Samarjaninu, Hristos je otkrio prirodu istinske vere. On je praktično pokazao da se vera ne sastoji ni u kakvom sistemu, propisanom načelima ili obredima, nego u delima ljubavi, u velikodušnom pomaganju drugima, u istinskoj dobroti...
„Na osnovu poslušnosti prema celokupnom zakonu određuje se čoveku sudbina. Najviša ljubav prema Bogu i nesebična ljubav prema čoveku – to su načela kojih se moramo pridržavati u životu.“ – Želja vekova, 482, 483.
b. Šta treba da bude osnova našeg života posvećenog službi svetu? I Jovanova 4:11,12; 3:16-18.
„Postupke onoga ko je hrišćanin u svakom pogledu pokreće njegova duboka ljubav prema Učitelju. I upravo iz tog korena – iz ljubavi prema Hristu izrasta i njegovo nesebično interesovanje za svoju braću. Ljubav... osvetljava lice, ublažuje glas; oplemenjuje i uzdiže celo biće.“ – Zdravlje i sreća, 437.
c. U čemu se sastojala Isusovog životna misija? Luka 19:10.
„Od svojih najranijih godina posvetio se (Isus) samo jednom cilju; živeo je da bi blagosiljao druge.“ – Želja vekova, 51.
„Isus se trudio da olakša nevolje svakog patnika koga je video. Mogao je dati malo novaca, ali se često odricao hrane da bi pomogao onima koji su bili u većoj nevolji od Njega... Bio je pažljiv prema ljudima, što (Njegova braća) nisu hteli da budu. Kada bi bili grubi prema jadnim i prezrenim bićima, Isus je tražio baš takve i upućivao im je reči ohrabrenja. Onima koji su bili u teškom položaju On bi pružio čašu sveže vode i mirno bi stavio u njihove ruke svoj sopstveni obed. Kad je ublažavao njihove patnje, istine koje je propovedao bile su povezivane sa Njegovim milosrđem i time čvrsto ukorenjene u njihovom pamćenju.“ – Želja vekova, 69.
Sreda, 5. april
4. RAD NA ZADOVOLJENJU DUHOVNIH POTREBA DRUGIH LJUDI
a. Koja karakterna crta nam je potrebna da bismo svedočili drugima kao što je to činio Isus? Filibljanima 2:5-8; Luka 22:26; Matej 23:11,12.
„Svojim životom i svojim učenjem Hristos je dao savršeni primer nesebične službe koja svoje poreklo ima u Bogu. On ne živi samo za sebe. Stvarajući i održavajući u životu sve što je stvorio, On neprekidno služi drugima. 'On zapoveda svom suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima' (Matej 5:45). Taj ideal službe Bog je poverio svome Sinu. Isusu je bilo dato da stoji na čelu roda ljudskog, kako bi ličnim primerom pokazao šta znači služiti drugima. Zakon službe bio je zakon Njegovog života. Služio je svima, svakom je pružao pomoć i utehu. Tako je bio živo oličenje zakona Božjeg, i ličnim primerom pokazao kako se treba pokoravati zakonu.“ – Želja vekova, 628.
b. Koju grupu ljudi je Isus naročito ohrabrivao da dođu k Njemu i zatraže pomoć? Marko 10:13-16.
„U deci koja su dolazila s Njime u dodir, Isus je video ljude i žene koji treba da postanu naslednici Njegove milosti i podanici Njegovog carstva... On, Veličanstvo neba, nije se ustezao da odgovara na njihova pitanja, i da uprosti svoja učenja da bi bila shvatljiva njihovom detinjem umu. Posejao je u njihov duh seme istine, koje će proklijati posle mnogo godina i doneti plod za večni život.“ – Želja vekova, 497.
c. Sa kim još Isus želi da radimo? Luka 5:32.
„(Iskupitelj) je došao da predstavi Oca kroz poruku nade i spasenja za naš svet. Nije bio samoživ, nije vodio računa o svojoj udobnosti i zadovoljstvu, nije popuštao kušanjima; pristao je da umre kako bi grešan čovek mogao biti otkupljen i kako bi mogao večno živeti na mestu koje Mu je On pripravio. Njegova služba bila je poučavati duše koje su umirale zbog tereta svojih greha.
“Hristos dodeljuje ovaj zadatak svakoj duši koju je otkupio.” – Lift Him Up, 208.
Četvrtak, 6. april
5. BOG RADI KROZ NAS
a. Šta je predstavljalo izvor Isusove moći? Jovan 14:10.
„Ako, dakle Hristos boravi u našem srcu, On će delovati u nama 'da hoćemo i učinimo kao što Mu je ugodno' (Filibljanima 2:13). I mi ćemo raditi kao što je i On radio, ispoljavaćemo isti duh. I tako, ljubeći Ga i ostajući u Njemu, mi ćemo 'u svemu uzrasti u Onome koji je glava, a to je Hristos' (Efescima 4:15).“ – Put Hristu, 68-.
b. Kako i mi možemo steći ovo iskustvo, i kakv rezultat će biti vidljiv? Jovan 15:7.
„'Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam’ (Jovan 15:7). Kad se molite, pozovite se na ovo obećanje. Naša je prednost da Mu možemo pristupiti sa svetom odlučnošću. Ako iskreno zatražimo da nas obasja Njegova svetlost, On će čuti i odgovoriti nam. Ali mi moramo živeti u skladu sasvojim molitvama. Ako živimo u suprotnosti s njima, one su uzaludne.“ – Child Guidance, 499.
„Budi siguran da će Hristos biti u tebi ako Mu u poniznosti i skrušenosti predaš svoje srce. Bog prihvata samo ponizne i skrušene u srcu. Nebo je zaista vredno doživotnih i istrajnih napora; da, zbog toga je vredno ostaviti sve na ovom svetu. Bog će ti rado pomoći u tvojim naporima ako tvoje težnje i stremljenja budu samo u Njemu.“ – IV Svedočanstvo, 244.
Petak, 7. april
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Kako je Isus predstavljao Božji karakter dok je živeo na ovoj zemlji? 
2. Kako možemo naći mir i odmor koje samo Bog može dati?
3. Na šta će nas nagoniti Božja ljubav, i kako će se ta ljubav ispoljavati?
4. Šta je Isus video u deci koju su Mu dovodili, i kako se ophodio prema njima?
5. Šta znači 'živeti u skladu sa našim molitvama'?