Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

05. Živeti po zlatnom pravilu

Lekcija 5
Subota, 29. april 2017.


Živeti po zlatnom pravilu
„Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima.“ – Matej 7:12.
„Ovo zlatno pravilo je osnov svake istinske ljubaznosti, a njegov najverniji prikaz nalazimo u Isusovom životu i karakteru.“ – Misli sa Gore blaženstva, 94.


Predlažemo da pročitate: 2 Svedočanstvo, 144-147.
Nedelja, 23. april
1. DEFINICIJA ZLATNOG PRAVILA
a. Šta je „zlatno pravilo“? Matej 7:12.
„Jevreji su neprestano mislili samo na ono što treba da prime, a glavna briga im je bila da sebi obezbede vlast, poštovanje i ukazivanje počasti što im je, po njihovom mišljenju, i pripadalo. Ali Hristos uči da se ne brinemo o tome koliko ćemo primiti, već koliko možemo dati. Merilo naših dužnosti u odnosu na druge je ono što smatramo da su i oni obavezni da nama učine.
„U saobraćaju sa drugima, stavite se u njihov položaj. Nastojte da shvatite njihova osećanja, njihove poteškoće, njihova razočaranja, njihove radosti i tuge. Poistovetite se sa njima i činite im onako kako biste i sami želeli da oni vama čine kad biste vi bili na njihovom mestu. To je istinsko pravilo čestitosti.“ – Misli sa Gore blaženstva, 94.
b. Šta je osnova zlatnog pravila? Matej 22:37-39.
„U svom životu ti treba da pokažeš šta znači ljubiti Boga celim srcem i bližnjega kao samog sebe. Ako si povezan sa Bogom mudrosti i ljubavi, posvedočićeš svetu da živiš za ono što je večno, a ne za ovaj prolazni svet.“ – That I May Know Him, 90.
Ponedeljak, 24. april
2. BRIGA ZA ONE KOJI NISU OMILJENI
a. Kome smo dužni da propovedamo vest jevanđelja i poučavanjem i primerom? Rimljanima 1:14,15.
„Ko god postane pristav mnogostruke Božje milosti, pozvan je da dušama u neznanju i tami pruži ono što bi i sam želeo da mu oni učine, kad bi se on nalazio na njihovom mestu... Sve ono što ste saznali o Božjoj ljubavi, sve darove Njegove milosti koje ste primili u većoj meri od neke izopačene duše obuzete tamom – dužni ste da joj od svega toga pružite.“ – Misli sa Gore blaženstva, 95.
b. Prema kome takođe treba da ispoljimo naročitu brigu u ovom životu? Jakov 1:27; Jov 29:15,16.
„Ma šta da posedujete više od svojih bližnjih, to vas obavezuje da im činite onoliko koliko oni imaju manje od vas. Ako smo bogati ili imamo svu udobnost u životu, onda pred nama stoji svečana dužnost da se pobrinemo za bolesnika, udovicu i siroče, upravo onako kao što bismo i mi želeli da se oni brinu o nama kad bismo mi živeli pod sličnim okolnostima.“ – Misli sa Gore blaženstva, 95.
„Ljubavlju i uslugama učinjenim (Hristovoj) oskudnoj deci, mi dokazujemo istinitost naše ljubavi prema Njemu.“ – Zdravlje i sreća, 179.
c. Zašto Isusa mnogi nisu primili dok je živeo na ovoj zemlji? Isaija 53:2. Šta iz ovog biblijskog izveštaja možemo naučiti dok pokušavamo da pomognemo drugima? 
„Umesto da se trudite da postanete nečiji miljenici ili da laskate nekome ko je visoko cenjen, potražite neko siromašno dete koje nije ničiji miljenik, prema kome niko ne pokazuje neku posebnu naklonost i učinite ga predmetom svoje nesebične pažnje. Oni koji su posebno privlačni nikada neće biti bez prijatelja, dok oni koji nisu tako privlačni svojom spoljašnjošću, koji su stidljivi i teško sklapaju poznanstva, možda imaju retke karakterne vrline i otkupljeni su Hristovom dragocenom krvlju.“ – Our High Calling, 259.
Utorak, 25. april
3. PRAKTIČNA PRIMENA NAČELA ZAKONA
a. Kako je Isus u svom životu poštovao načela zakona? Dela 10:38. 
„O, kakvim je blagim i divnim zracima odsjajivao svakodnevni život našeg Spasitelja! Kakva se samo ljupkost izlivala iz samog Njegovog prisustva! Isti duh će se otkriti i u Njegovoj deci. Oni koji borave sa Isusom, biće okruženi božanskom atmosferom. Njihove bele haljine čistote odisaće mirisom iz Gospodnjeg vrta. Njihova će lica odsjajivati Njegovom svetlošću, obasjavajući stazu umornom stopalu koje se spotiče.“ – Misli sa Gore blaženstva, 94, 95.
b. Šta nam je neophodno da bismo sledili Hrista u ljubavi prema Bogu i bližnjima? Luka 9:23; Galatima 2:20.
„Od čoveka se traži da voli Boga iznad svega, svojom snagom i umom, i bližnjeg kao samog sebe. On to nije u stanju da ispuni osim ako se potpuno ne odrekne sebe. Odreći se sebe znači vladati duhom kada strast teži da nadjača; odupreti se iskušenju osuđivačkog govora i iznalaženja grešaka; biti strpljiv sa manje inteligentnim detetom, čije ponašanje je zamorno i teško podnošljivo; ostati veran dužnosti čak i ako bi ostali podbacili; preuzimati odgovornost gde god i kad god to dužnost naloži, ne da bismo stekli odobravanje, već radi našeg Učitelja, koji je svakom svom sledbeniku dodelio posao koji treba izvršiti sa nepokolebljivom vernošću. Odreći se sebe znači činiti dobro kada nas sklonosti navode da ugađamo i služimo sebi. To znači strpljivo i radosno raditi za dobrobit drugih, čak i ako deluje da naš trud nije dovoljno cenjen.“ – In Heavenly Places, 223.
c. Kako nas Isus osposobljava da sledimo Njegov primer? Titu 2:14.
„Sigurnost da nas Bog prima nalazimo jedino u Hristu, Njegovom ljubljenom Sinu, a dobra dela su samo rezultat delovanja Njegove ljubavi koja prašta grehe. Naša dobra dela nisu nikakva svedodžba kojom bismo se preporučili Bogu, i mi sami po sebi ne posedujemo ništa na osnovu čega bismo mogli da polažemo neko pravo na spasenje svoje duše. Spasenje je nezasluženi dar koji Bog – samo Hrista radi – poklanja onome koji uzveruje.“ – Komentari biblijskih tekstova, 523.
Sreda, 26. april
4. LJUBAV PREMA ONIMA KOJE JE TEŠKO VOLETI
a. Kako u svom dobročinstvu možemo premašiti norme ovoga sveta? Matej 5:44-47.
„On (Hristos) želi da mi volimo one koji nas ugnjetavaju i žele da nam naškode. Mi u rečima i delima ne smemo da ispoljavamo duh kakav oni ispoljavaju, već treba da iskoristimo svaku priliku da im činimo dobro.“ – The Upward Look, 220.
„Onaj koji je na gori dao uputstvo: 'Ljubite neprijatelje svoje' i sam je sprovodio u delo to načelo, ne vraćajući 'zla za zlo, ni psovke za psovku; nego nasuprot blagosiljajte' (Matej 5:44; I Petrova 3:9).“ – Želja vekova, 243.
b. Kako praktično možemo oživeti Hristovo merilo ljubavi? Priče 20:22; 24:29,17; 25:21,22.
„Spasitelj je napustio nebeski dom samo zato da bi svojim neprijateljima doneo hleb života. Iako su Ga kletve i progonstva pratili od jasala pa sve do groba, kod Njega bi sve to izazvalo samo reč ljubavi koja prašta. On kaže preko proroka Isaije: 'Leđa svoja podmetah onima koji me bijahu i obraze svoje onima koji me čupahu; ne zaklonih lice svoje od ruga ni od zapljuvanja.' 'Mučen bi i zlostavljan, ali ne otvori usta svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je striže ne otvori usta svojih' (Isaija 50:6; 53:7). S krsta na Golgoti, kroz sve vekove, dopiru reči molitve koje je On izgovorio za svoje ubice i vest nade upućena raspetom zločincu na samrti.“ – Misli sa Gore blaženstva, 51.
c. Šta se dešava sa onima koji su darežljivi prema drugima? Matej 7:2 (poslednji deo); Luka 6:38.
„Ono što dajemo, to će nam se vratiti. Zemaljski blagoslovi koje pružamo drugima mogu biti vraćeni, a često se i vraćaju, na isti način. Ono što dajemo često nam se, baš kad smo u oskudici, vraća četvorostruko. A povrh toga, svi se darovi još u ovom životu uzvraćaju punijim izlivanjem Božje ljubavi koja je vrhunac nebeske slave i njeno blago.“ – Misli sa Gore blagoslova, 95.
Četvrtak, 27. april
5. NESEBIČNA SLUŽBA
a. Kakav stav nam je neophodan kako bismo sledili Isusov primer nesebične službe? Filibljanima 2:4.
„Srce u kome se gaji ljubav Hristova imaće i ljubav prema bližnjemu, ljubav koja 'ne traži svoje' (1 Korinćanima 13:5).“ – Patrijarsi i proroci, 119.
„Pavle je duboko čeznuo za tim da se Hristovo poniženje uvidi i shvati. On je bio osvedočen i čvrsto ubeđen da bi ljudi, kad bi se dali navesti da razmišljaju o zapanjujućoj i divljenja vrednoj žrtvi koju je podnelo Veličanstvo neba, odbacili iz svog srca svaku sebičnost i svoje 'ja'.“ – Zdravlje i sreća, 448.
„Svako ko prima Hrista kao svog ličnog Spasitelja težiće za preimućstvom da služi Bogu. Razmišljajući duboko o svemu što je nebo učinilo za njega, njegovo srce je ispunjeno bezgraničnom ljubavlju i svetom zahvalnošću. On želi da svoju zahvalnost obelodani posvećujući službi Božjoj sve svoje snage i sposobnosti. On čezne za tim da pokaže svoju ljubav prema Hristu i prema onima koji predstavljaju Njegovu otkupljenu svojinu. On jedva čeka da toga radi ulaže teške napore, da podnosi nevolje, tegobe i žrtve.“ – Zdravlje i sreća, 449.
b. Šta još treba da imamo na umu dok radimo zajedno kao crkva? Rimljanima 12:16,17; 1 Korinćanima 1:10. 
„Snaga pripadnika Božjeg naroda leži u njihovoj jedinstvenoj povezanosti s Bogom kroz Njegovog Jedinorodnog Sina i u njihovom međusobnom jedinstvu. Ne postoje ni dva lista na drvetu potpuno ista, niti misli svih mogu da budu sasvim jednako usmerene. Međutim, iako je to tako, može da postoji jedinstvo u različitosti.“ – Komentari biblijskih tekstova, 659.
Petak, 28. april
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Šta znači slediti zlatno pravilo?
2. Kako treba da primenjujemo zlatno pravilo u propovedanju jevanđelja?
3. Na koji način praktično mogu da ispoljim samoodricanje?
4. Kako je Isus pokazao svoju ljubav prema onima koji su Ga zlostavljali?
5. Dok razmišljam o velikoj žrtvi koju je Isus podneo za mene, kako mogu da ispoljim ljubav prema Njemu?