Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

08. Hrišćanska porodica

Lekcija 8
Subota, 20. maj 2017.


Hrišćanska porodica
„Deco! Slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo... I vi očevi! Ne razdražujte decu svoju, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjem.“ – Efescima 6:1,4.
„Najbolji test hrišćanstva je karakter koji je razvijen pod njegovim uticajem. Prvi zadatak koji roditelji treba da obave je da se postaraju da se u njihovim srcima nađe Božji blagoslov, i zatim da taj blagoslov unesu u svoj dom.” – The Bible Echo, October 15, 1894.


Predlažemo da pročitate: Temelji srećnoga doma, 146-168.
Nedelja, 14. maj
1. NAŠ GLAVNI FOKUS
a. Sa kojim ciljem treba da radimo za svoju porodicu? Isaija 8:18.
„Roditelji, Bog želi da vi svoju porodicu učinite sličnom nebeskoj porodici. Bdijte budno nad svojom decom. Budite prema svojoj deci nežni i ljubazni... Jedna sređena i pravilno disciplinovana porodica, u ispoljavanju delotvornosti hrišćanstva, predstavlja silu veću i moćniju od svake propovedi na svetu. Kad očevi i majke shvate kako ih deca prosto kopiraju u svemu, oni će pažljivo i budno odmeravati svaku reč i svaki gest.“ – Komentari biblijskih tekstova, 740.
b. Šta je najvažnije u procesu vaspitavanja naše dece? Efescima 6:4.
„Međutim, najveći broj roditelja zanemario je delo koje im je Bog poverio i izostavio je vaspitanje i pripremu svoje dece da poznaju i vole Isusa Hrista, počevši od prvih dana razvoja dečjeg uma. Ozbiljnim naporima roditelji treba da prate i uoče početak otvaranja dečjeg uma; neka u životu u domu sve ostalo bude na dru¬gom mestu, osim pozitivne dužnosti koja im je poverena od Boga – da vaspitaju svoju decu u Gospodnjoj nauci i sa¬vetima.“ – Temelji srećnoga doma, 147, 148.
Ponedeljak, 15. maj
2. RELIGIJA U DOMU
a. Kakav odnos roditelji treba da ostvaruju sa svojom decomi? Efescima 4:2,32.
„U vašim porodičnim odnosima nastojte da govorite prijatne, ljubazne reči, reči koje će utešiti i ohrabriti. Ne zaboravljajte male znake ljubaznosti koji mnogo pomažu članu porodice u borbi protiv slabosti koje niko osim njega ne može da razume. 
„Ne isplati se istrajavati u svojoj tvrdoglavosti, biti nespreman popustiti u malim stvarima koje ne donose značajne posledice, i time unositi gorčinu i gnjev u dom. Život je prekratak i prepun patnji. Nemamo vremena za ranjavanje već bolnih i iskušanih srca.
„Neka svako bude blag i pažljiv prema drugome. Nikad nemojte dozvoliti da sunce zađe u vašem gnjevu. Nikada nemojte zatvoriti oči u snu a da prethodno niste rešili sitne, osetljive nesuglasice koje ranjavaju i povređuju dušu.“ – This Day With God, 225. 
b. Na koji način treba ispoljiti ljubav u domu? Rimljanima 12:9,10.
„U mnogim porodicama postoji ve¬liki nedostatak izražavanja međusobne ljubavi. Iako pretera-na osećajnost nije potrebna, ipak je potrebno da se ljubav i nežnost iskazuju na čedan, čist i dostojanstven način. Mnogi, na žalost, razvijaju tvrdo srce, a rečima i postupcima otkri¬vaju sotonsku stranu svoga karaktera. Između muža i žene, roditelja i dece, braće i sestara uvek treba negovati než¬nu ljubav. Ne izgovarajte naglu reč i čuvajte se nedostatka ljubavi. Dužnost je svakog člana porodice da bude ugodan iz¬govarajući ljubazne reči.
„Gajite nežnost, osećajnost i ljubav, koja treba da se vidi u malim ljubaznostima, u govoru, u brižljivoj paž¬nji.“ – Temelji srećnoga doma, 161.
„Neka saosećanje i milosrđe koje je Hristos ispoljavao u svom životu bude primer i nama kako da postupamo sa svojim bližnjima... Mnoge koji su u teškoj borbi kroz život postali malodušni i obeshrabreni, jedna blaga i vedro izgovorena reč bi mogla da ohrabri i ojača do pobede... Mi ne možemo ni zamisliti koliko dalekosežne mogu biti naše reči saosećanja i milosrđa, naši hrišćanski napori da ublažimo nečiji teret. Zabludeli mogu biti vraćeni na pravi put samo duhom krotosti, plemenitosti i nežne ljubavi.“ – Moj život danas, 257.
Utorak, 16. maj
3. ČAST I POŠTOVANJE U DOMU
a. Kako glasi peta zapovest, i šta je u njoj značajno? 2 Mojsijeva 20:12; Efescima 6:2. Kako decu možemo naučiti da poštuju ovu zapovest?
„Roditelji imaju pravo na ljubav i poštovanje koje ne pripada nikome drugome. Sam Bog koji im je dao odgovor¬nost za duše koje su im poverene, odredio je da u toku prvih godina života roditelji budu deci umesto Boga. Onaj koji odbija priznati zakoniti autoritet svojih roditelja, odbija da prizna Božji autoritet. Peta zapovest nalaže deci ne samo da poštuju svoje roditelje, da im se pokoravaju i da ih slu¬šaju, već da im pruže ljubav i nežnost, olakšaju njihove bri¬ge, da čuvaju njihov ugled i u starosti pruže pomoć i utehu...
„Ako (deca) ne poštuju i ne cene svoje zemaljske roditelje, neće poštovati i voleti ni svog Stvoritelja.“ – Temelji srećnoga doma, 239.
„Najbolji način vaspitanja dece da poštuju oca i majku je prilika da vide kako otac ljubazno postupa sa majkom, a majka ukazuje poštovanje i ljubav ocu. Posmatrajući ljubav među roditeljima, deca se mogu povesti da poslušaju petu zapovest i prihvate savet: 'Deco, slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo.'“ – Temelji srećnoga doma, 161.
b. Kome još treba da ukazujemo poštovanje? 3 Mojsijeva 19:32; Priče 16:31.
„Strahopoštovanje treba pokazati i prema Božjim predstavnicima – prema propovednicima, učiteljima i roditeljima koji su pozvani da govore i deluju u Njegovo ime. Poštujući njih, Njemu ukazujemo čast. 
„Bog posebno zahteva da se nežno poštovanje ukazuje ostarelima. On kaže: 'Seda je glava kruna slave ako se nalazi na putu pravednom' (Priče 16:31). Ona govori o bitkama koje su vođene, i pobedama koje su postignute; o teretima koji su nošeni, i iskušenjima koja su savladana. Ona govori o umornim stopama koje se bliže odmoru, o mestima koja će uskoro biti prazna. Pomozite deci da misle o tome, i ona će ulepšati put ostarelih svojom uljudnošću i poštovanjem, i uneti ljupkost i lepotu u svoj mladi život.“ – Vaspitanje, 219.
Sreda, 17. maj
4. PORODIČNA RADINOST
a. Koju izvrsnu osobinu će ispoljiti svaka prava hrišćanska porodica? 1 Korinćanima 14:40. Kako svi članovi porodice mogu sudelovati u održavanju reda u domu?
„Svaki član porodice trebalo bi da shvati da je dužan da sa svoje strane doprinese nešto za ugodan, uredan i pravilan život porodice. Niko ne treba da radi nasuprot drugome. Svi bi trebalo složno da rade na tome da hrabre jedan drugog, da budu strpljivi i plemeniti, da govore tihim, blagim glasom, da izbegavaju nered i nastoje da što više olakšaju terete majci. Ne sme biti nemarnosti i bežanja od dužnosti. Niko ne sme dopustiti da drugi rade ono što bi trebalo i mogao on sam da uradi. Ovo su možda sitnice, ali ako se te sitnice nakupe, stvara se veliki nered i navlači gnjev Božji. Zanemarivanje malih i sitnih stvari truje sreću u životu. Savesno vršenje malih dužnosti sačinjava zbir sreće koja se može ostvariti u životu.“ – 2 Svedočanstvo, 787, 788.
b. Koje su neke od blagodeti rada? Kološanima 3:23,24; Propovednik 5:12. Čemu treba da učimo decu u pogledu korisnosti svakodnevnog rada? 
„Rad je Bogom određen za čoveka i predstavlja za njega pravu blagodat: zanima ga, obuzima mu misli, jača telo i razvija sposobnosti... Samo radni ljudi i žene nalaze istinsku životnu radost.“ – Patrijarsi i proroci, 24.
„Mlade treba naučiti da život zahteva ozbiljan rad, odgovornost i staranje. Potrebna im je obuka koja će im dati praktično znanje – učiniti ih ljudima koji se mogu suočiti s poteškoćama. Treba ih naučiti da je obveza sistematskog, dobro organizovanog rada prekopotrebna ne samo kao zaštita od iznenadnih, nepredviđenih promena u životu, nego i kao pomoć u svestranom razvoju.“ – Child Guidance, 347.
„Ako deca s majkom dele poslove, naučiće da cene koristan rad, što je nužno za sreću i što oplemenjuje a ne ponižava.“ – Child Guidance, 349.
Četvrtak, 18. maj
5. SLUŽENJE U DOMU
a. Čemu možemo naučiti svoju decu kako bi se pripremila da služe Gospodaru? Galatima 5:13 (poslednji deo); Priče 15:33; 1 Petrova 5:5.
„Dete treba vrlo rano naučiti pouku o spremnosti da pomogne. Čim se njegova moć razumevanja dovoljno razvije, treba mu dati dužnosti koje će obavljati u domu. Ohrabrimo dete u njegovoj želji da pomogne svojim roditeljima, da stekne vrline samoodricanja i samosavladavanja, da svoju sreću i udobnost stavlja iza sreće i udobnosti drugih, da iskoristi svaku mogućnost da pomogne svojoj braći, sestrama, prijateljima u igri, da bude pažljiv prema starima, prema bolesnima i nesrećnim ljudima. Duh nesebične službe potpunije će se razviti u životu dece što je prisutniji u životu njihovog doma. Ona će se tako naučiti da budu radosna u službi i žrtvovanju za dobro drugih.“ – Child Guidance, 36.
b. Šta može da omete naše hrišćansko svedočanstvo, ako nismo dovoljno obazrivi? 1 Korinćanima 15:33.
„Hrišćanima ne dolikuje da biraju sebi društvo onih koji ne održavaju vezu s Bogom i ne žive po Njegovoj volji... Mnogi pozivaju k sebi lakoumne, tašte i neverne rođake; često primer i uticaj ovih nevernih gostiju ostavlja trajan utisak na um dece u domu.“ – Poruka mladim hrišćanima, 304.
Petak, 19. maj
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Koliko je važno da roditelji uče svoju decu da poznaju i vole Hrista? 
2. Šta se dešava kada insistiramo da u nekim manje bitnim stvarima sve bude po našoj zamisli?
3. Kako roditelji mogu da nauče svoju decu da ih poštuju?
4. Koje su neke od blagodeti rada?
5. Gde možemo, istinski služeći, naučiti da nađemo radost?