Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

12. Vernost u poslovanju

Lekcija 12                                                          Subota, 17. jun 2017.


Vernost u poslovanju
„Jesi li video čoveka ustaoca na poslu? Takvi će pred carevima stajati, a neće stajati pred prostacima.“ – Priče 22:29.
„Religija treba da postane naš najveći životni zadatak. Sve ostalo treba podrediti tome. U hrišćansku borbu moraju se uključiti sve sile duha, duše i tela. Moramo moliti Hrista za snagu i milost pa ćemo zadobiti pobedu isto tako sigurno kao što je sigurno daje Isus umro za nas.“ – The Sanctified Life, 93.


Predlažemo da pročitate: Vaspitanje, 121-131.
Nedelja, 11. jun
1. SLEDITI UZOR
a. Kako treba da upravljamo svim našim poslovnim poduhvatima? Jevrejima 8:5; Matej 5:48.
„Razmišljanje o večnom životu treba da bude utkano u sve čega se jedan hrišćanin prihvati. Ako njegov posao spada u okvire poljoprivrede ili mehanike, on i dalje može biti izvršavan po ugledu na nebeski primer... Hristovom milošću obezbeđeno je sve što nam treba za usavršavanje karaktera sličnog Hristovom, i Bog se proslavlja kada Njegov narod u svim svojim društvenim i poslovnim aktivnostima otkriva načela neba.“ – In Heavenly Places, 154.
b. Kakav je Isus bio u svom poslovnom životu pre nego što je počeo svoju službu? Luka 2:52.
„Isus je u svoj rad unosio vedrinu i učtivost. Potrebno je mnogo strpljenja i duhovne snage da bi se biblijska vera unela u domaći život i u radionicu, da bi se izdržao pritisak zemaljskih poslova i da bi se istovremeno uvek imala u vidu jedino slava Božja. U tome nam Hristos može pomoći. On nikad nije bio toliko ispunjen zemaljskim brigama da ne bi imao vremena da misli o nebeskim istinama.“ – Želja vekova, 54.
Ponedeljak, 12. jun
2. NESALOMIVA ČESTITOST
a. Šta Gospod meri na nebeskim merilima? 1 Sam. 2:3; Isaija 26:7; Psalam 62:9.
„Bog odmerava pobude, namere i karakter. Svi ljudi su izmereni na merilima svetinje i Bog želi da svi ljudi shvate tu činjenicu... 
„Nema pobude u dubini srca, nema tajne u nama, nema plana s kojim On nije potpuno upoznat... Bog zahteva celo srce, um, dušu i snagu, ali i da ljubimo bližnjega kao samoga sebe. Sve je to stavljeno na jednu stranu vage, dok je svaki pojedinačni karakter koji mora izdržati ispit merenja stavljen na drugu stranu vage...
„Ukoliko se nađete laki na dan Gospodnji, to će biti strašno; zato brižljivo ispitajmo svoje pobude i dela uz pomoć Božjeg svetog zakona, pokajmo se za svaki prestup i kao grešnici uhvatimo se za zasluge Isusa Hrista da bismo nadomestili svoje nedostatke. To će učiniti samo Hristova krv.“ – Our High Calling, 139.
b. Kako Bog želi da se ponašamo u svim našim poslovnim kontaktima sa drugim ljudima? Rimljanima 12:17; Jov 31:6.
„Istinski pošten čovek nikada neće iskoristiti nečiju slabost ili nesposobnost da bi ostvario neki svoj cilj. On se nikada ne cenjka za ono što prodaje. Ako artikli koje prodaje imaju neki nedostatak, on to iskreno kaže svome bratu ili svome bližnjemu, mada čineći tako radi protiv svojih finansijskih interesa.
„Načelo poštenja bi trebalo najstriktnije poštovati u svim pojedinostima života. To se načelo ne poštuje u ovom svetu gde gospodari sotona koji vara, laže i tlači, a njegovi podanici ga slede u tome ostvarujući njegove ciljeve. Hrišćani, međutim, služe drugačijem Gospodaru i njihovi postupci moraju biti u Bogu učinjeni, ne obazirući se ni na kakav sebični dobitak.“ – Moj život danas, 360.
c. Šta Bog obećava onima koji su pošteni? Filibljanima 4:19.
„Ma kakav bio posao za koji se osposobljavaš, nemoj nikada pasti u iskušenje i pomisliti da nećeš moći postići uspeh ako ne žrtvuješ načela.“ – The Review and Herald, August 19, 1884. 
Utorak, 13. jun
3. HRIŠĆANI KAO POSLOVNI LJUDI
a. Šta su Danilovi neprijatelji bili primorani da priznaju u pogledu njegovog poslovanja? Danilo 6:4. Šta mi možemo naučiti iz njegovog iskustva?
„Ljudi koji se bave poslovnim pitanjima moraju preduzeti sve mere predostrožnosti, kako ne bi upali u zabludu usled rđavih načela i metoda. Njihov život bi mogao biti kao život Danila na vavilonskom dvoru. Kad su svi njegovi poslovi bili najbrižljivije ispitani, u njima se nije mogla naći nijedna greška. Istorija njegovog poslovnog života, mada nepotpuna, sadrži pouke koje treba proučiti. Ona otkriva činjenicu da poslovan čovek ne mora biti lukav i prepreden, nego može biti čovek koga Bog poučava na svakom koraku. Iako je bio prvi ministar u vavilonskom carstvu, Danilo je bio prorok Božji koji je dobijao svetlost nebeskog nadahnuća. Njegov život pokazuje kakav treba da bude svaki hrišćanin u poslovima.“ – V2 Svedočanstvo, 146.
b. Šta o poslovanju možemo naučiti od Avrama? 1 Mojsijeva 23:7-16.
„Posmatrajmo (Avrama) kako se plemenito angažuje u poslovnim odnosima sa sinovima Hetovim, kupujući grobno mesto za svoju preminulu suprugu. Iako pritisnut bolom i tugom, on ne zaboravlja da bude učtiv. Iako pred Bogom priznat i uvažen, on se klanjao pred njima. Avram je znao šta je prava uglađenost i kako treba da se ophodi prema svojim bližnjima.
„Mi treba da zaboravimo na sebe... tražeći priliku da razveselimo druge i da njihove terete, tuge i brige ublažimo nežnom ljubaznošću i sitnim dokazima ljubavi. Tim pažljivo izvedenim postupcima učtivosti koji se, počevši prvo u porodici, šire i van porodičnog kruga, možemo upotpuniti zbir pojedinosti koje život čine srećnim.“ – Moj život danas, 211.
c. Koji primer nam je ostavio Hristos? Efescima 5:2.
„Ukazujem ti na život Hristov kao na savršeni uzor. Njegov život bio je pravo obeležje nesebičnog dobročinstva. Kakvu je žrtvu podneo za nas naš dragi Spasitelj da mi ne propadnemo, nego da imamo život večni! Ako nebo zadobijemo time što se odričemo svojih sebičnih interesa, onda je to zaista veoma jevtino.“ – IV Svedočanstvo, 205.
Sreda, 14. jun
4. PREVARE U POSLOVANJU
a. Navedi neke biblijske primere ljudi koji su bili nepošteni u svojim poslovnim aktivnostima. Luka 19:2-7.
„'Starešina carinički', Zakhej, bio je Jevrejin, ali prezren od svojih sunarodnika. Njegov položaj i njegovo bogatstvo bili su nagrada za poziv koji su Jevreji prezirali i koji su smatrali ovaploćenjem nepravde i otimanja. Međutim, bogati carinik ni najmanje nije bio onako okoreo čovek kako je izgledalo. Ispod spoljašnje oholosti i sebičnosti nalazilo se srce podložno božanskom uticaju.“ – Želja vekova, 529, 530.
b. Šta je on bio naveden da učini? Luka 19:8.
„Kao Zakhej, svaki obraćen čovek pokazuje da je Hristos ušao u njegovo srce time što napušta nepravedne postupke koji su dotad žigosali njegov život. Slično ovom starešini carinika, takav daje dokaza o svojoj iskrenosti time što vraća ono što je uzeo. Gospod kaže: 'Neka vrati bezbožnik zalog, i neka vrati šta je oteo, i stane hoditi po uredbama životnim ne čineći bezakonja... Od svih greha što je zgrešio ništa mu se neće spomenuti... Doista će živ biti' (Jezekilj 33:15,16).
„Ako ste u svojim poslovnim odnosima bilo kakvim nepravednim postupkom oštetili druge, ako ste u trgovini nekoga prevarili ili mu na neki način podvalili, čak ako je to bilo i u granicama zakona, treba da priznate svoju grešku i da pričinjenu štetu nadoknadite koliko god je to u vašoj moći. Pravo bi bilo da vratite ne samo ono što ste uzeli ili zadržali, nego i dobit koja bi se mudrom i pravilnom upotrebom tih sredstava ostvarila za vreme dok su bila u vašim rukama.“ – Želja vekova, 533.
c. Ko je bio nepošten poslovan čovek? Zašto? Jovan 12:4-6.
„Juda je vršio dužnost blagajnika za učenike, i iz njihove male zalihe tajno je uzimao za sopstvenu upotrebu, usled čega su se njihova sredstva smanjila toliko da su se jedva izdržavali... Juda nije imao srca za siromahe. Da je Marijino miro bilo prodato i da je novac došao njemu u ruke, siromasi od toga ne bi imali nikakve koristi.“ – Želja vekova, 537, 538.
Četvrtak, 15. jun
5. PRAKTIČAN SAVET
a. Koji savet nam je dat u pogledu stupanja u poslovna partnerstva sa nevernicima? Amos 3:3; 2 Korinćanima 6:14,15.
„Neka naša braća uključena u poslovne poduhvate nisu držala subotu onako kako zapovest nalaže. Neki su osnivali partnerstva sa nevernicima, i potpali su pod uticaj tih saradnika koji su kršili subotu. Neki su bili toliko zaslepljeni da nisu mogli da prepoznaju opasnost takvih udruženja, a ta opasnost bivala je sve veća samim tim što nije bila prepoznata.“ – Historical Sketches, 215.
b. Kako treba budemo u svom poslovanju, znajući da Isus uskoro dolazi? Priče 22:29.
„Verovanje u skori dolazak Sina čovečijeg na oblacima nebeskim neće pravog hrišćanina navesti da postane nemaran i bezbrižan u svojim svakodnevnim poslovima. Oni koji očekuju skori Hristov dolazak neće biti lenji, već naprotiv marljivi u svojim poslovima. Svoj posao oni neće obavljati bezbrižno i nepošteno, već savesno, brzo i temeljito. Oni koji laskaju sebi da je njihova nemarnost i nezainteresovanost za svakodnevne životne dužnosti dokaz duhovnosti i odvojenosti od sveta, u velikoj su obmani. Njihova istinitost, vernost i poštenje proveravaju se upravo u svakodnevnim poslovima. Ako su verni u malome, biće verni i u velikome.“ – IV Svedočanstvo, 293.
Petak, 16. jun
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Koja misao treba da nas prožima u svemu što radimo?
2. Šta nikada ne treba da mislimo u pogledu našeg poslovnog uspeha?
3. Šta treba da naučimo iz Danilovih navika u poslovanju dok je radio u neznabožačkoj zemlji?
4. Šta je naša dužnost ako otkrijemo da smo nekoga prevarili?
5. Kako treba da izvršavamo naše poslove, imajući na umu skori Isusov dolazak?