Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Med

Med

“Jedna košnica rastera deset lekara”
Narodna izreka

Med je slatka, gusta, sirupasta, aromatična materija koju proizvode pčele nakon prerade cvetnog ili vancvetnog nektara ili drugih slatkih sokova živih biljaka.

Dijeta

»Više je ljudi pomrlo zbog jela i pića, nego zbog gladi i žeđi.«

Epidemiološke studije vršene nakon I i II svetskog rata, a takođe i nakon perioda nemaštine i gladi, registrovale su statistički značajan pad smrtnosti i bitno smanjenje broja obolelelih od bolesti srca i krvnih sudova, malignih bolesti, šećerne bolesti i drugih teških bolesti koje pohode savremenog čoveka. Ispitivanja vršena na preživelim logorašima otkrile su njihovu dugovečnost i odsustvo ozbiljnih bolesti za vreme njihovog kasnijeg života.

Pšenica

Hleb, pecivo, razne pite i kolači se svakodnevno nalaze na našoj trpezi. Međutim, koliko razmišljamo o blagotvornosti onoga što jedemo? Prema nalazima stručnjaka, za zrno pšenice se sasvim slobodno može reći da u sebi krije pravo blago. Suštinsko pitanje je: da li ga pravilno koristimo?

Emocije

Fizička bolest utiče na duševno stanje čoveka, a još mnogo više i važnije, naša nezdrava duševna stanja, naročito ona koja traju mesecima i godinama, presudno utiču na pojavu nekih fizičkih bolesti.